אני הראשון שאמרתי שהאיראנים הפילו אותו בטעות איך שהתפרסם שמטוס התרסק, ותשאלו אותי איך ידעתי, והתשובה פשוטה, מה הסבירות שמכל העולם התרסק מטוס דוקא באיראן ולא רק באיראן אלא דוקא בטהרן, ולא רק אלא ביום ששיגרו משם תריסר טילים בליסטיים, אבל החידוש הגדול שהאיראנים הודו בכך