איך מתאים לטארמפ בפעם הבאה לחסל את עלי חמינאי, וואי זה יהיה מגניב,