להכניס טלפונים למחבלים צמאי דם, זה ממש סיוע לרצח יהודים . אבל אם הוא מבטיח שיוכל לעצור את המשך כהונת נתניהו רצוי מאד שקצין זה ימונה למפכ"ל לפי כללי הצדק של במדיהה