תודה רבה על כל העדכונים בלעדיכם היו נמנעות הרבה תפילות