מרגש לראות את כח התורה בכל העולם ורק בכח זה נצליח להתגבר על כח הטומאה שבטכנלוגיה.