הראשון שהפסיק להרתע מהתקשורת והשמאל. חזק ואמץ!!!!!!