הקצין שלח מפעיל מקורות לפעילות מבצעית בשומרון, כדי להביא טחינה לקצין מודיעין ראשי. הרמטכ"ל כוכבי אישר להדיח מצה"ל את הקצין שיזם את שליחת הסוכן. הקצין הבכיר שקיבל את הטחינה ומפקד היחידה ננזפו, אחר נשלח ל-28 ימי מחבוש

צעדים משמעתיים ננקטו נגד מפקדים בכירים ביחידה להפעלת סוכנים של אמ"ן, לאחר שביקשו ממפעיל סוכנים ביחידה 504 לשלוח סוכן פלסטיני לכפר ביהודה ושומרון להביא טחינה לקצין מודיעין ראשי תא"ל יובל שמעוני. הפרשה, שנחשפה לפני כמה שבועות בתכנית "עובדה" עם אילנה דיין, הביאה לפתיחת חקירת מצ"ח.

בתחילת החודש פורסם כי קצין ותיק, מפעיל סוכנים ביחידה, אמר כי התבקש על ידי הפיקוד הבכיר ביחידה לשלוח סוכן בכיר כדי לקנות בכפר בשטחים צנצנות של טחינה מתוצרת עצמית. המפקדים ביחידה הסודית טענו כי הרכישה התבצעה "על הדרך", במסגרת מבצע קיים, אולם מפעיל הסוכנים התעקש ואמר כי הפקודה הייתה להוציא את המבצע במטרה אחת בלבד: להביא טחינה פלסטינית לקצין הבכיר.

מדובר צה"ל נמסר כי, "השבוע הוצגו לרמטכ"ל, רב-אלוף אביב כוכבי, ממצאי בדיקה שערך קצין בודק בדרגת תת-אלוף, אשר מונה על-ידי ראש אגף המודיעין, לבדיקת חשדות בדבר ביצוע פעולות מבצעיות שלא לצרכים מבצעיים. במסגרת הבדיקה נמצא כי בשני מקרים בוצעה פעילות מבצעית, באמצעות סוכן, להבאת קופסאות טחינה משטחי איו״ש שלא לצרכים מבצעיים. יודגש שמקבל הקופסאות לא ידע כי בוצעה פעילות מבצעית שיועדה לצורך כך".

"הרמטכ"ל קבע כי הוא רואה את האירועים בחומרה רבה, והם מהווים הפרה בוטה של הקוד הערכי והמקצועי בצה״ל. הרמטכ״ל הדגיש כי לפעילות המבצעית, שהיא ליבת העיסוק של צה"ל, יש להתייחס בחרדת קודש, ולבצעה אך ורק לשם תכלית ביטחונית הכרחית. הרמטכ"ל הדגיש כי דיווח אמת ויושרה הם יסוד מוסד בצה״ל וערכים בסיסים המצופים מכל חייל ומכל מפקד. כל סטייה מערכי היסוד תזכה לתגובה חריפה ונוקבת".

"במהלך הבדיקה נחשפו פערים במערכת האישורים והבקרה ביחידה. עוד הסתבר שקצין בדרגת סא״ל שיזם את הפעילות בניגוד לפקודות, לא מסר את כל האמת במהלך הבדיקה. מסיבות אלו הוחלט להדיחו מתפקידו ולנקוט פעולות לשחררו מצה״ל. ראש אמ"ן הדגיש שהפעילות המבצעית באמ"ן הינה במוקד העשייה המודיעינית ויש להקפיד בכללים המחייבים לגביה, קלה כחמורה. כן הוסיף ראש אמ"ן כי חל איסור על שימוש במשאבים מבצעיים, לתכלית שאינה ראויה".

הצעדים הפיקודיים, שננקטו על ידי ראש אמ"ן, אלוף תמיר הימן, בתיאום עם הרמטכ"ל: "קצין ביחידה בדרגת סא"ל, הודח מתפקידו וינקטו פעולות לשחררו מצה״ל וזאת בגין כך שיזם את הבאת קופסאות הטחינה בשני האירועים כמתנה לקצין בכיר. בנוסף כשל הקצין במסירת מידע חלקי ומטעה בעת בדיקת האירועים".

הוחלט גם להטיל עונש מאסר על קצין אחר בדרגת סגן-אלוף: "קצין נוסף ביחידה בדרגת סא"ל, נשפט בדין משמעתי בגין עבירה של חריגה מסמכות ונדון לעונש מחבוש בפועל של 28 ימים, זאת בגין כך שהורה על הפעילות המבצעית, אף שידע כי אינה לצרכים מבצעיים של היחידה", נמסר מדובר צה"ל.

מי שעבורו בוצע המשימה יצא יחסית בשלום: "קצין המודיעין הראשי, ננזף פיקודית כיוון שקיבל את קופסאות הטחינה, אך לא בדק כיצד הובאו אליו ולא נקט צעדים למניעת פעולות מעין אלה. יצוין כי קמנ"ר לא הנחה על הפעולות ולא יזם אותן, ולא ידע שהתקיימה פעילות מבצעית ייעודית למטרה זו. יתרה מכך, הקצין שילם עבורן".

שני קצינים בכירים נוספים קיבלו נזיפה: "מפקד היחידה בדרגת אל"ם, ננזף פיקודית בגין אחריותו הפיקודית לאירועים, הגם שלא היה מעורב בהם ישירות. קצין נוסף ביחידה בדרגת רס"ן, ננזף פיקודית בגין כך שהיה שותף להוצאת הפעילות המבצעית, תוך שהתרשל בבירור תכליתה והצורך בה".

מדובר צה"ל נמסר בסיום התחקיר כי, "מדובר באירוע חמור וחריג, אך מנגד אין הוא מעיד על איכות היחידה, אשר מבצעת באופן קבוע פעולות מורכבות ביותר בהצלחה רבה, זוכה לשבחים רבים ובמהלך השנים האחרונות זכתה במספר צל״שים".