סוף סוף רואים שינוי גם בעמדת האום לטובת ישראל ובמקום שהאירופאים הצבועים יקחו את זה בשתי ידיים ויצביעו מיד לגינוי השתנה המגמה וחושבים לתקן כמו דרישת ארה"ב