פרוש אולי תתמודד בעצמה יהודית ונכניס את פינדרוס
באיזה רשות אתה מצהיר הצהרות ימניות עם טייטל של ח"כ מאגודה
תקלוט אנחנו לא יכולים לתת עצות מדיניות בשעה שכל גדולי ישראל סוברים שהמדינה היא טרייף
כמו שלא תתן עצה איך מבשלים חזיר
באם אתה כן רוצה לתת עצות
אז תתגייס לצבא ותתמודד בימינה או בליכוד