"חשף". לא פחות.
ספרתם כמה "חשיפות" היו לאחרונה עם בעניין "סודן" לבד?!