ועדת החוץ והביטחון המצליצה הבוקר להמשיך במתכונת 'מצב 'חירום'. יעלון: "יש צורך להשלים את הליכי החקיקה אשר יאפשרו לנתק את החוקים הרבים ממצב החירום, אך כיוון שהליכים אלה טרם הסתיימו, נמליץ להאריך את ההכרזה על מצב החירום בארבעה חודשים נוספים"

ועדת החוץ והביטחון הזמנית קיימה היום (ראשון) דיון, אותו ניהל ח"כ בוגי יעלון בנושא החלטת הממשלה להציע לכנסת לחזור ולהכריז על מצב חירום. בהתאם לסעיף 69 לתקנון הכנסת, הצעת הממשלה נבחנת ע"י ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט, וזו מביאה את המלצותיה בפני הכנסת. אולם, כל עוד לא נבחרו חברי ועדות הכנסת, אך התקנון קובע כי סמכויות הוועדה המשותפת יהיו נתונות לוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, ותקופת ההכרזה על מצב החירום בנסיבות אלה לא תעלה על ארבעה חודשים מיום ההכרזה.

בתאריך 11.12.19 הכריזה הכנסת על מצב חירום לארבעה חודשים, ותקנון הכנסת קובע כי על הוועדה להביא את המלצותיה לחידוש מצב החירום עד 14 יום לפני סיום מצב החירום. ח"כ יעלון פתח את הדיון ואמר: "אנו דנים היום בהארכת מצב החירום, נושא שאנו עוסקים בו שנים רבות. במצב דברים רגיל היינו דנים בהארכה של שנה נוספת, אך מפאת המצב הפוליטי וממשלת המעבר, אנו נדרשים להאריך לתקופות של ארבעה חודשים, ובכך נדון היום".

עו"ד עידו בן-יצחק, מצוות הייעוץ המשפטי לוועדת החוץ והביטחון, אמר: "מצב החירום קיים מאז קום המדינה והיה קבוע עד לשנות ה-90, אז חוקקה הכנסת חובה לאשרו מחדש כל שנה. הסיבה שעדיין ממשיכים להכריז על מצב חירום היא סדרה של חוקים וצווים אשר תלויים בו ויפקעו אם לא תהיה הכרזה תקפה. בחלקה זו חקיקה ביטחונית כמו חוק המעצרים המנהליים וחוק תפיסת מקרקעין, ובחלקה היא כלכלית כגון כל מיני צווים שמסדירים את שוק היהלומים, משק הדבש ועוד".

בן יצחק הוסיף: "בעשור האחרון הוועדה הייתה פעילה מאוד בצמצום חקיקה זו, מול משרדי הממשלה, ובאמת היה צמצום רב מתשעה חוקים ו-165 צווים ועד חמישה חוקים ו-21 צווים. מטבע הדברים בשנה האחרונה לא התאפשר כל כך לקדם חקיקה, אני כן יכול לבשר על התקדמות שנעשתה במשרדי הממשלה: 1. המשרד להגנת הסביבה הגיע להסכמות עם משרד האנרגיה ויובא חוק קרינה מייננת, והנושא השני הוא עדכון ממשרד הביטחון לגבי העיסוק בהצפנה, כי הם עובדים על תקנות שיחליפו את הצו, וטיוטת התקנות תופץ לציבור לאחר סיום הליך הRIA".

ח"כ יעלון סיכם: "מקובל על כולם כי יש צורך להשלים את הליכי החקיקה אשר יאפשרו לנתק את החוקים והצווים הרבים ממצב החירום, אך כיוון שהליכים אלה טרם הסתיימו, אני מציע כי נמליץ להאריך את ההכרזה על מצב החירום בארבעה חודשים נוספים".

בסיום החליטה הוועדה, פה אחד, להמליץ למליאת הכנסת לשוב ולהכריז על מצב חירום עד לתאריך 17.06.20.