תודה רבה לקדוש ברוך הוא ולחיילים, כן יאבדו כל אוייביך השם