הוועדה שמינה הרמטכ"ל לבדוק את עיוות נתוני הגיוס תמליץ לצבא לבחון מחדש את האסטרטגיה הכוללת שלו בדבר גיוס חרדים. על זיוף הנתונים: אין הוכחה למגמת עלייה במספר החרדים שהתגייסו, הספירה לא היתה מוטה כתוצאה מלחצים פוליטיים

הוועדה שמינה הרמטכ"ל אביב כוכבי כדי לבדוק את עיוות נתוני הגיוס של חרדים לצה"ל, תמליץ לצבא לבחון מחדש את האסטרטגיה הכוללת שלו בדבר גיוס חרדים – כך נחשף הבוקר ב'הארץ'. הוועדה מציעה למדינה ולצבא לשקול להוריד בהדרגה את גיל הפטור משירות הניתן לחרדים, עד לביטולו המוחלט. כיום חרדים מקבלים פטור משירות צבאי אם למדו עד גיל 24.

עמוס הראל חושף את עיקרי הדו"ח לפיו על צה"ל לבחון מחדש את האסטרטגיה שלו בגיוס חרדים. יש לשקול להוריד בהדרגה את גיל הפטור לחרדים, עד ביטול הגבלת הגיל. גיוס חרדים בהיקף נרחב יכפה על צה"ל שינויים שלא נבחנו באופן יסודי. על צה"ל להגדיר מהם היקפי הגיוס הרצויים של חרדים ובאילו תנאי שירות.

הנתונים שפרסם צה"ל על היקפי גיוס החרדים היו שגויים ואף מוטים. מספר המתגייסים החרדים לא תאם את יעדי הגיוס שנקבעו בחוק. אין הוכחה למגמת עלייה במספר החרדים שהתגייסו בשנים האחרונות. ספירת המתגייסים החרדים נעשתה בחוסר מקצועיות ואף ברשלנות חמורה. לא נמצאו ראיות כי הספירה היתה מוטה כתוצאה מלחצים פוליטיים. האחריות הכוללת לכשלים בפרשה תוטל על בכירי אגף כוח אדם.

הוועדה מונה כמה סיבות מרכזיות לספירה השגויה, שנמשכה לאורך שנים אחדות. ההגדרה החוקית של "חרדי" יצרה בעיה, משום שקבעה שמדובר בצעיר שלמד שנתיים במוסד חינוך חרדי. כך, נוצר מצב שבו אדם שנראה חרדי וניהל אורח חיים חרדי לעתים לא סווג ונספר כחרדי בצבא. ולעומתו, מי שחזר בשאלה עשוי להיספר כחרדי, ולזכות בתנאי שירות בהתאם, משום שעד גיל 16 למד במוסד חינוך של הזרמים החרדיים. הוועדה הגיעה למסקנה כי חלק ניכר מהמתגייסים ה"חרדים" לפי הגדרת צה"ל, לא קיימו כלל אורח חיים חרדי בזמן שירותם.

בנוסף, לאורך השנים התפתחו באגף כוח האדם בצבא שיטות מרחיבות בספירת החרדים, אך הצבא לא דיווח על כך לממשלה ולכנסת. הגישה המרחיבה נמשכה למרות אזהרה מפורשת שנתן בעניין זה בג"ץ לפני יותר משנתיים. הוועדה גם סבורה כי מאגרי המידע של משרדי הביטחון והחינוך, שעליהם התבססה הספירה, אינם מהימנים דיים והקשו על הדיוק בנתונים. תהליך הספירה עצמו היה ידני ולא ממוחשב, וגרם לתקלות רבות. חמור מכך: חלק מהקצינים שעסקו בספירת המתגייסים החרדים לא היו מיומנים. לדעת הוועדה, הספירה נעשתה בחוסר מקצועיות ולעתים אף ברשלנות חמורה.

כאמור, הוועדה ממליצה כי רצוי שהרמטכ"ל יגדיר מהם היקפי הפטור וגיל הפטור הרצויים לצבא. לגיל הפטור 24, הנהוג בפועל כיום, ישנן השפעות שליליות על השתלבותם של החרדים בשוק העבודה. הוועדה ממליצה לבטל בהדרגה כליל את גיל הפטור. "זוהי המלצה מרחיבה, הנוגעת למדיניות, ובפועל חורגת במידת מה מהסוגיה שהתבקשה הוועדה לבדוק", מציין הראל בדיווח.

דובר צה"ל מסר כי "הדו״ח טרם הושלם. בשלב זה, צוות הבדיקה הציג בפני הרמטכ״ל מספר פעמים את מסקנותיו והרמטכ״ל הנחה על השלמת נתונים נוספת. עם סיכומו המלא של הדו״ח לרבות מסקנותיו האישיות, יוצג הדו"ח במלואו לציבור בשקיפות מלאה עד סוף השבוע".