בג"ץ דחה את העתירות שהוגשו נגד הריסת דירה ומבנה בהם התגוררו המחבלים: "נוכח גלי הטרור הרצחניים, הרי ששימוש בסמכות ההחרמה וההריסה לשם הרתעה, הוא משום הכרח בל יגונה, ומהווה אחד ממופעיה המובהקים של דמוקרטיה מתגוננת"

בג"ץ דחה היום (חמישי) פה אחד עתירות שהוגשו נגד הריסת דירה ומבנה בהם התגוררו המחבלים שהיו מעורבים בפיגוע המטען במעין בדולב בו נרצחה הנערה רנה שנרב הי"ד. לבית המשפט העליון הוגשו שלוש עתירות נגד צווי ההחרמה וההריסה של בתי וליד חנאתשה ויזן חסין חסני מג'אמס, שהיו חלק מחוליית הטרור שביצעה את הפיגוע בחודש אוגוסט האחרון. את העתירות הגישו בני משפחותיהם של המחבלים ודיירי הבניין בו נמצאת דירתו של חנאתשה.

השופטת יעל וילנר כתבה בפסק הדין כי "אמנם קשה היא הפגיעה בקניינם של בני משפחה ושכנים אשר לא היו מעורבים בפיגוע, ואולם, נוכח גלי הטרור הרצחניים עמם מתמודדת מדינת ישראל מזה שנים רבות, הרי ששימוש סביר ומידתי בסמכות ההחרמה וההריסה לשם הרתעה מפני ביצועם של מעשי טרור קטלניים – הוא משום הכרח בל יגונה, ומהווה אחד ממופעיה המובהקים של דמוקרטיה מתגוננת".

המשנה לנשיאה ח' מלצר הוסיף כי "בדיון שנערך לפני בית המשפט העליון נשאלו באי-כוח העותרים אם מי מהעותרים הוקיע, ולו בדיעבד, את מעשי המפגעים. בהקשר זה, צוין כי אם היה מושמע גינוי – יתכן והדבר יכול היה לתרום גם הוא להרתעה, ולשמש, במקרים המתאימים, כאמצעי שניתן להתחשב בו כחלופה אפשרית לצווים או לדרכים שבהם יש לבצעם". עוד הודגש כי "השאלה האמורה נותרה, למגינת הלב, תלויה בחלל האוויר ונענתה בשתיקה מביכה וקשה מצד באי-כוח העותרים".

בתוך כך, צוינה חומרת המעשים שביצעו המפגעים, התשתית הראייתית העומדת לחובתם, וזיקת המגורים הברורה שלהם לדירה ולמבנה. כמו כן, צוינה חוות הדעת ההנדסית מטעם המדינה, לפיה הסבירות שייגרם נזק ליתר הדירות בבניין בו מצויה הדירה הנדונה להריסה היא נמוכה, ומכל מקום, אף אם ייגרם נזק מעין זה, הרי שהיקפו יהיה נמוך.

הפיגוע הרצחני אירע ב-23 באוגוסט 2019. בעקבות הפיגוע, הוציא מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון צווי החרמה והריסה ביחס לדירה שבה התגורר וליד מוחמד חמדאן חנאתשה וביחס למבנה שבו התגורר יזן חסין חסני מג'אמס. זאת, נוכח מעורבותם של השניים בביצוע הפיגוע. משפחת המחבל השלישי, קאסם שבלי, קיבלה לפני שבוע וחצי הודעה כי גם ביתם ייהרס, והצבא נתן למשפחה אפשרות להגיש השגה נגד ההריסה.