מצויין שיחטטו בטלפון שלו.
כך ישב בסוף עם "מעסיקו" במעשיהו.
ולמה האף שלו כ"כ עקום????