הלו תשאירו את המחלה אצלכם.
או שתשלחו אותה לאוהבים שלכם בצפון קוריאה שמה לא היו מחזירים לכם אותם לעולם.
ואלה אחיכם דמכם ובשרכם.
פשוט אתם שונאי ישראל ככל אומות העולם.