בוועדת הבחירות מעדכנים כי הם בוחנת היבטים שונים הקשורים לקרונה ובניהם: "הקמת קלפיות ייעודיות. גיוס צוותים ייעודיים שיסכימו לכהן בוועדות קלפי אלו. איתור מקומות להצבת הקלפיות הייעודיות". בוועדה מדגישים: משרד הבריאות אחראי

דובר ועדת הבחירות מפרסם הודעת הרבה מיוחדת לפיו "עקב פניות רבות בכל הנוגע לנגיף הקורונה והיערכות ועדת הבחירות בנושא – מבקשת ועדת הבחירות המרכזית להבהיר כי צו מנכ"ל משרד הבריאות אוסר כרגע על השוהים בבידוד בית לצאת מביתם לכל צורך שהוא".

"המשרד האמון על שמירת בריאות הציבור הינו משרד הבריאות. לפיכך, על משרד הבריאות לקבל החלטה, האם ניתן לאפשר לאותם "מבודדי בית" לצאת מביתם לצורך הצבעה, ובאלו תנאים. היה וכך יוחלט – נדרש שינוי הצו הקיים של מנכ"ל משרד הבריאות. ועדת הבחירות המרכזית מכבדת את צו מנכ"ל משרד הבריאות כפי שהוא נכון לרגע זה, לפיו אין לצאת מהבידוד".

עוד הוסיף כי, "יחד עם זאת, מכח היותה הגוף האמון על ביצוע הבחירות, ולוח הזמנים הקצר מאוד שנותר עד ליום הבחירות – בוחנת הוועדה היבטים שונים הקשורים לסוגיה, ובניהם: הקמת קלפיות ייעודיות. גיוס צוותים ייעודיים שיסכימו לכהן בוועדות קלפי אלו. איתור מקומות להצבת הקלפיות הייעודיות".

כזכור, בשבוע שעבר התקיימה פגישה בין מנכ"ל משרד הבריאות וצוותו, יחד עם צוות ועדת הבחירות המרכזית בראשותה של מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד אורלי עדס. בפגישה נידונו נקודות הממשק שבין בריאות הציבור – והבחירות בישראל נוכח סוגיית נגיף הקורונה.

בפגישה נידונה סוגיית הצבעתם של האזרחים הישראלים השבים מהיעדים שעל פי הגדרת משרד הבריאות חייבים לשהות בבידוד בביתם למשך 14 יום, אף אם אינם סובלים מתסמינים כל שהם. צויין ע"י אנשי משרד הבריאות, כי כיום יש בישראל כמה עשרות בודדות של אזרחים אשר הצהירו כי הם נמצאים בבידוד בביתם.

ככל שמשרד הבריאות ימצא כי האזרחים השוהים בבידוד לפי צו של מנכ"ל משרד הבריאות, רשאים לצאת מביתם לצורך הצבעה – תיבחן האפשרות להצבת מספר קלפיות ייעודיות ברחבי הארץ. היו ויוקמו קלפיות ייעודיות אלו – הן ימוקמו באתרים בהם לא ממוקמות קלפיות נוספות.

כיום, הקלפיות לבחירות לכנסת ה-23, ממוקמות ברוב מבני ציבור, לפיכך התבקש משרד הבריאות לסייע בנושא. הובהר, כי משרד הבריאות הוא הגורם המקצועי והאחראי לשמירת הציבור וההגנה עליו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום הערכת מצב מיוחדת בנושא נגיף הקורונה בחמ"ל משרד הבריאות כי יש למנוע הפצה של ידיעות כזב שעלולות לפגוע בטוהר הבחירות: "אני מבקש לערב אפילו את משטרת ישראל בעניין הזה, גם את פעילות השב"כ, יכול להיות כל מיני גורמים, לרבות גורמים זרים שיכולים להתערב בדרך הזאת בבחירות, יש לנו עניין לעצור את זה".

השר לביטחון פנים גלעד ארדן אמר במהלך הישיבה כי, "חשש נוסף שביקשתי ממשטרת ישראל להיערך אליו מגיע כתוצאה מהעבודה שאנחנו נמצאים שבוע וחצי לפני יום הבחירות, וכמובן שיש חשש גם שיהיו השלכות לקורונה על יום הבחירות עצמו, על גורמים שינסו לפגוע בטוהר הבחירות – להפיץ ידיעות בדויות, פייק ניוז בנושא הזה כדי להשפיע על אחוזי ההצבעה באזורים מסוימים. וצריך להבין, מדובר בעבירה פלילית כמובן, פגיעה בטוהר הבחירות, וגם לכך יש היערכות מיוחדת של משטרת ישראל כדי למנוע שימוש לרעה בכל דרך שהיא בנגיף".