באיזה זכות הועדה תכונס שוב ושוב.
על חשבון משלם המיסים.
חוצפה ביבית שאין כמותה!