לא הבנתי על מה מתבסס הביטחון של שחור לבן שממשלת מיעוט תחזיק שנה וחצי ואחר כך יגשו לבחירות כשהם בשילטון אתם פשוט מפלגה הזויה שמתקדמת קדימה לתהום פשוט שכשתלחו על מהלך כזה חודשיים אחר כך כשיוכרז על בחירות בפעם הרבעיות אתם נמחקים ומתהדים מהמפה הפוליטי זה תרחיש ודאי