Yonathan Sindel/Flash90

הליכוד עתר לבג"צ נגד ועדת הבחירות: "דורשים לקבל פרוטוקולים מלאים"

חוששים לזיופים: מפלגת הליכוד וימינה הגישו עתירה לבג"צ נגד ועדת הבחירות המרכזית, ודורשים לקבל את הפרוטוקולים מלאים וחומרים נוספים הדרושים לבדיקת התוצאות, מאחד הנספחים שצורפו לעתירה עולה כי יתכן ונעשו עשרות זיופים בקלפיות במגזר הערבי

חברי ועדת הבחירות המרכזית מטעם מפלגת הליכוד וימינה, הגישו היום (חמישי) עתירה לבג"צ נגד ועדת הבחירות המרכזית והעומד בראשה השופט ניל הנדל, וזאת על מנת לקבל פרוטוקולים מלאים וחומרים נוספים הדרושים לבדיקת התוצאות.

חה"כ ד"ר שלמה קרעי המשמש כחבר הועדה מטעם הליכוד אמר בתגובה: "כל כך הרבה טענות מזוייפות, מגוחכות ואבסורדיות על מות הדמוקרטיה ועל שיתוק הכנסת עד שאנשים שכחו ש"כחול לבן" מנסים להקים ועדה מסדרת ללא הסכמה בפעם הראשונה מאז קום המדינה ואף מנסים להשיג לעצמם רוב דמיוני שלא קיים".

"המדינה נמצאת במשבר בריאותי וכלכלי שלא נראה כמותו. בזמן שראש הממשלה מנהל אותו במנהיגות, באחריות ובמקצועיות, כחול לבן עסוקים בפוליטיקה קטנה רק כדי ליישם את אג'נדת השנאה שלהם".

קרעי המשיך לתקוף את כחול לבן ואמר כי, "הם לא בוחלים באמצעים ואף משתפים פעולה עם תומכי הטרור בכנסת, תוך הפרה חמורה של שבועתם לבוחר, ודורשים למנותם לראשי ועדות חשובות בכנסת רק כדי לקבל את תמיכתם הלא לגיטימית של תומכי הטרור ולעזאזל המדינה. הם עד היום לא מוכנים לפרסם מה האתנן הפוליטי שהבטיחו לאותם תומכי טרור תמורת המלצתם לנשיא ותמיכתם בהמשך".

"בצביעות ובטהרנות הם מכנים דחיה לגיטימית של כמה ימים כ"מות הדמוקרטיה" אבל את חוסר השקיפות וההתנהלות במחשכים בלב ליבה של הדמוקרטיה הם מקבלים באהבה. מי שחרד לדמוקרטיה צריך להיות חרד קודם כל לטוהר הבחירות ולשקיפות. לא שמעתי זעקה אחת על העובדה ש"אם כל הוועדות" – ועדת הבחירות המרכזית בישראל, שאמונה על טוהר הבחירות, מתנהלת במחשכים ומסרבת בכל תוקף להעביר לחברי הוועדה את המובן מאליו: פרוטוקולים מלאים ונתונים נוספים לפיקוח ובקרה והוכחת או הפרכת הטענות הרבות לזיופים ולהטיית התוצאות. יו"ר הוועדה מסרב אפילו לבצע בעצמו בדיקה פשוטה וקריטית של הצלבה בין אזרחים ששהו בחו"ל לבין המצביעים בפועל".

בעתירה שהוגשה מבקשים בליכוד לקבל תשובות, "מדוע לא יועבר לחברי ועדת הבחירות המרכזית לעיון דוח חברת המחשבים שהעניקה שירותי מידע לוועדת הבחירות המרכזית, שמפרט את מספר הבוחרים שהצביעו בבחירות על פי טופס 1000 בכל קלפי, על מנת להשוות בין נתונים אלה לבין מספר המצביעים בפועל בכל קלפי".

בנוסף, "ליתן טעם מדוע חברי ועדת הבחירות המרכזית לא יקבלו לעיון את ציר הזמן של הדיווח האלקטרוני בכל קלפי(IVR ) ובפרט בקלפיות בהן הייתה הצבעה באחוזים חריגים. ציר זמן זה יכול גם הוא לסייע בבדיקת חשדות לחריגות וזיופים".

ו"ליתן טעם מדוע חברי ועדת הבחירות המרכזית לא יקבלו לעיונם את הפרוטוקולים המלאים של כל הקלפיות על מנת לבדוק חשדות לאי סדרים ואירועים מיוחדים. דרישה זו קריטית אף יותר כאשר מדובר בקלפיות שבהן נתוני ההצבעה ותוצאות ההצבעה הינם חריגים. עיון בפרוטוקול המלא יאפשר לחברי הוועדה לבדוק אם ההצבעה והספירה התבצעו בהן בנוכחות כל חברי ועדת הקלפי והמשקיפים או רק בנוכחות חלקם ובכל מקרה, לדעת מי נכח במהלך ההצבעה והספירה של הקולות בקלפיות אלה, לבדוק התאמה בין מס' המעטפות למספר הקולות בכל קלפי ואת ציר הזמן של ההצבעה, לפי מס' המעטפות שנחתמו והוכנו להצבעה".

באחד מנספחי העתירה שהגישו הליכוד, עולה כי אחוזי ההצבעה במגזר הערבי מעלה חשש כבד לזיופים, כאשר רובם המכריע של הישובים והכפרים זכו לאחוזי הצבעה דומים, ועומדים על 97% ועד 100%, בכל הקלפיות האלו נרשמו רוב מובהק לרשימה המשותפת בלבד.

חשש כבד לזיופים במגזר הערבי

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו