בשל הסעת אבק מצפון אפריקה לישראל: המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי צפוי לשרור זיהום אוויר גבוה בכל הארץ במשך כל שעות היום, עד הלילה. בהתייעצות עם משרד הבריאות, מומלץ לאוכלוסיות הרגישות להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ

המשרד להגנת הסביבה מעדכן, כי זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד שורר בשעות אלה ברוב חלקי הארץ. זיהום האוויר הגבוה נובע כתוצאה מהסעת אבק מצפון אפריקה לישראל. זיהום אוויר זה צפוי להתרחש במשך כל היום ועד הלילה, בעקבות ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים באוויר.

המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם משרד הבריאות, ממליץ לאוכלוסיות רגישות בכל הארץ – בהם חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון – להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. גם לאוכלוסייה הרגילה מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ. בכל מקרה, יש לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות הנוגעות להתפשטות נגיף קורונה.

 

משבוע הבא: ירידה בטמפרטורות וגשם • האזינו לתחזית