סוף העולם בקרוב מאד.
קול דודי דופק. פתחי לי אחותי. המשיח כל כך רוצה כבר להושיע.
ואתם מעכבים אותו עם חוסר ההבנה שלכם שצריך להשאר בבית בשבת ולא לנסוע לשתי השבתות הקרובות.