ח"כ יברקן הניח על שולחן הכנסת הצעת החוק לפיה המחלקה לחקירת שוטרים תפעל תחת משרד המשפטים, ובראשה יעמוד שופט בדימוס. יברקן: "השר אוחנה ואני נכנסו לתפקיד כדי להחזיר את אמון הציבור במשטרה, ובגוף שחוקר את השוטרים"

כשבוע לפני שנכנס לתפקידו, הניח סגן השר לביטחון פנים הנכנס גדי יברקן על שולחן הכנסת הצעת חוק לפירוק המחלקה לחקירת שוטרים ולהפיכתה לגוף אזרחי שיפעל תחת משרד המשפטים – כך דווח ב'ישראל היום'.

על פי הדיווח של איציק סבן, עם כניסתו לתפקיד, ביקש סגן השר יברקן ללמוד כיצד פועלים גופים דומים למחלקה לחקירת שוטרים בעולם. אך בדברי ההסבר להצעת החוק שהוא יוזם נכתב כי מח"ש הוקמה בשנת 1992 על מנת להבטיח שחשדות לביצוע עבירות על ידי שוטרים ייחקרו בידי גוף חיצוני וניטרלי וכי המשטרה לא "תחקור את עצמה".

אולם, כך נטען בהצעת החוק, בפועל חלק מחוקרי מח"ש אינם עובדי משרד המשפטים אלא שוטרים שהושאלו על ידי המשטרה וחלקם שוטרים לשעבר. "מצב זה אינו תקין", נטען בהצעת החוק, "שכן החוקרים המושאלים או השוטרים לשעבר עלולים לפעול מתוך מחויבות ארגונית למשטרה ושיקולים זרים עלולים להשפיע על אופן התנהלותם". בדברי ההסבר להצעת החוק מצוין גם כי "החשש לניגוד עניינים שנוצר כתוצאה ממצב זה פוגע במראית פני הצדק ובאמון הציבור בהחלטות מח"ש".

סגן השר גדי יברקן הסביר כי "השר אוחנה ואני נכנסנו לתפקיד כדי להחזיר את אמון הציבור במשטרה ובגוף שחוקר את השוטרים. אני רוצה שכל אזרח ירגיש חופשי ובטוח ושלשוטרים יהיה גיבוי. מצד שני, יש טפל ביד קשה בשוטרים שלא ימלאו את הוראות החוק".

"בהצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה (הרכב המחלקה לחקירת שוטרים), דורש יברקן להעמיד בחקיקה בראש המחלקה לחקירת שוטרים שופט בדימוס, שימונה על ידי שר המשפטים בהתייעצות עם נשיא בית משפט העליון ולא יועסק במחלקה, לרבות על דרך השאלה של שוטר או שוטר בדימוס".

"הצעת החוק מבקשת לקבוע גם שבמחלקה לחקירת שוטרים יועסק שופט שלום בדימוס שייפקח על התנהלות המחלקה, וכי שר המשפטים יהא זה שיקבע את הרכב המחלקה, סמכויותיה וסדרי עבודתה", דברי יברקן.