סיעת ימינה הניחה הצעת "חוק צרפתי" שתמנע חקירות נגד ראש ממשלה מכהן למעט בעבירות חמורות: "הפרדת הרשויות מחייבת למנוע מצב בו ניתן יהיה להלך אימים על ראש ממשלה מכהן. הפתרון למציאות המעוותת הזו אינו בנאומים וצעקות אלא בחקיקה"

סיעת ימינה הניחה היום על שולחן הכנסת הצעת "חוק צרפתי" שתמנע חקירות נגד ראש ממשלה מכהן למעט בעבירות חמורות. "כפי שאנחנו רואים בימים האלה, חקירות ומשפט פלילי נגד ראש ממשלה מכהן פוגעים מאוד ביכולתו לתפקד ומעניקים כח יתר לפרקליטות", נמסר מימינה.

עוד נמסר כי "הפרדת הרשויות מחייבת למנוע מצב בו ניתן יהיה להלך אימים על ראש ממשלה מכהן ולסכל את בחירת הציבור הדמוקרטית באמצעות רדיפה משפטית. בתקופה האחרונה אנחנו עדים בצורה הכי מוחשית לנזקים הכבדים שגורמות חקירות נגד ראש ממשלה מכהן לדמוקרטיה, ליציבות השלטונית, ולאמון הציבור במערכת אכיפת החוק, שנתפסת, בצדק, כשחקן פוליטי. הפתרון למציאות המעוותת הזו אינו בנאומים וצעקות אלא בחקיקה. נבחרנו כדי לתקן".

בדברי הסבר להצעת החוק נכתב כי "ראש ממשלת ישראל הוא אחד התפקידים המורכבים ביותר. עליו לקבל החלטות הרות גורל בסוגיות המשפיעות על הציבור כולו, ובכלל זה מהלכים מדיניים, ביטחוניים, כלכליים וחברתיים. משכך, עליו להיות מכוון כולו לעיסוק בעניינים אלה. ניהול חקירה ומשפט פליליים נגד ראש ממשלה מכהן פוגעים מאוד ביכולתו לתפקד, מעניקים כח יתר לפרקליטות ופוגעים אנושות בדמוקרטיה, ביציבות השלטונית ובאמון הציבור במערכות הכיפת החוק שנתפסות כשחקן פוליטי. הפרדת רשויות מחייבת למנוע מצב בו ניתן יהיה להלך אימים על ראש ממשלה מכהן ולסכל את בחירת הציבור הדמוקרטית באמצעות רדיפה משפטית".

"בשנים האחרונות היו מספר מקרים בהם היו ראשי ממשלה טרודים בחקירות שנפתחו נגדם בשל עבירות שונות, לעתים אף בעניינים שהתרחשו עוד בטרם החלו לכהן. כדי להימנע מכך, ובכדי למנוע את הפגיעה בדמוקרטיה ובאמון הציבור ברשויות החוק, מוצע לקבוע כי ככלל, ייחקר ראש הממשלה באזהרה במהלך תקופת כהונתו".

"לעיקרון זה יהיו שני סייגים", מודגש בחוק, "ראשית, ניתן יהיה לחקור אותו בעבירות ביטחון, אלימות, או סמים, שהן עבירות חמורות במיוחד. שנית, ניתן יהיה לחקור אותו גם בעבירות אחרות אם ההימנעות מחקירה במהלך תקופת הכהונה עלולה לגרום נזק ביטחוני או נזק כלכלי משמעותי, ועל כן יש דחיפות בקיומה גם במהלך הכהונה".

"בצד זאת", נכתב עוד בחוק "עליו חתומים חמשת חברי סיעת ימינה, "מאחר שאין זה ראוי כי ראש הממשלה לא ייתן את הדין גם על עבירות אחרות, מוצע לקבוע כי תקופת כהונתו של ראש הממשלה לא תבוא במניין תקופת ההתיישנות של העבירה, וכך ניתן יהיה לחקור אותו בעניינן לאחר תום תקופת כהונתו". עוד הם מזכירים כי הצעה זהה הוגשה בכנסת ה-20 על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם.

התנועה לאיכות השלטון מסרה בעקבות הצעת החוק כי "כמה מפתיע לגלות שהחוק הראשון שמבקש לקדם "לוחם השחיתות" נפתלי בנט, מי שרק לפני מספר שבועות הכריז כי ילחם בשחיתות אם ישב באופוזיציה, הוא חוק מביש שכל מטרתו היא למלט ראש ממשלה מאימת הדין. במאבק על ליבו של הנאשם בפלילים – בנט וסמוטריץ שוברים שיאים של פתאטיות. אם אכן יקודם החוק, בכוונת התנועה להתנגד לו בכל האמצעים העומדים לרשותה".