מי ש"התנתק-חד צדדית" – הוא הליכוד בשיתו"פ ביבי.
מי ש"טיפח את ארדואן" וכרע בפניו ברך – הוא ביבי.
מי שמייצר מצג שווא כאילו "יספח-חד צדדית" (וממילא לא יעשה זאת) ללא כל תועלת מיידית או בטווח הארוך – הוא שוב ביבי.
אפס שתועלתו אפס אפסים. וגורם פרובוקציות מזיקות ולכאוס.