זהו. גם הממשלה הזו בפרוק.
מי מוכן לעשות שלום בית ליברמן או לפיד?