זוכרים מי הביא להם רובים
עם סמכות ומדים.
רבין עם הסכם אוסלו הארור