די לאכיפה הנפשעת.
כולם יודעים שמה שעושים המשטרות זה פשע לאור היום בחושך.
עברנו כבר מספיק איתכם.