ביבי יודע את מה שאריק שרון ידע..
המתנחלים ימשיכו להשתרך אחרי המדינה בכל מחיר.
אין להם קלף..
יחטפו וישתקו.