ימין חזק?
ביבי ובנט מתחפשים לימין אבל אין בינם לשמאל ולא כלום