מחר תחול עליה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל על גבול השרב, ביום שני עדיין חם מהרגיל, ביום שלישי נאה, ברביעי וחמישי ירידה בטמפרטורות שתיהנה רגילות לעונה, ביום שישי ובשבת עליה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל, ביום ראשון שרבי