רבות מחשבות בלב איש (טראמפ) ועצת השם הטוב היא תקום.