מי הם בכלל שידברו מגד ישראל? הם יגידו לנו מה לעשות?! אנחנו פעם אמרנו להם מה לעשות? שיהיו בשקט! חצופים!!!