הממשלה תאשר ביום ראשון את הקמת 'קבינט הדיור' בראשות שר הבינוי והשיכון. בין הסמכויות: "קידום פרויקטים ומודלים מגוונים בתחום הבנייה למגורים, בין היתר לדיור -בר השגה, דיור להשכרה לטווח ארוך, פרויקטי דיור ציבורי, פינוי מקרקעין לצורכי דיור"

הממשלה תאשר ביום הקרוב את הרכב ועדת השרים לענייני מקרקעין, בנייה ודיור, המכונה גם "קבינט הדיור" – כך נודע ל'חדשות JDN'. מהצעת ההחלטה שהועבר לשרים והגיע לידי 'חדשות JDN' עולה כי בראש הועדה יעמוד שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן.

בוועדה יהיו חברים: שר האוצר ישראל כץ, שר הפנים אריה דרעי, שר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ, שר המשפטים אבי ניסנקורן, השרה ה להגנת הסביבה גילה גמליאל, שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שאטה, שר החקלאות ופיתוח הכפר אלון שוסטר, השרה לנושאים אסטרטגיים אורית פרקש-הכהן, השר להשכה גבוהה ומשאבי המים זאב אלקין, השר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון מיכאל ביטון והשר צחי הנגבי.

הסכמיות של הוועדה כוללות קביעת מדיניות ואישור וקידום רפורמות ושינויים מבניים בתחום מקרקעי ישראל, הדיור, ייזום התכנון והבנייה למגורים ותעסוקה והסדרי פיתוח הקרקע במרחב העירוני והכפרי. קידום פרויקטים ומודלים מגוונים בתחום הבנייה למגורים, בין היתר לדיור -בר השגה, דיור להשכרה לטווח ארוך, פרויקטי דיור ציבורי, פינוי מקרקעין לצורכי דיור וכיוצא בזה.

גיבוש מדיניות, רפורמות ושינויים מבניים בתחום מקרקעי ישראל אשר יובאו לאישור מועצת מקרקעי ישראל. גיבוש פתרונות לחסמים ותיאום בין הגורמים בתחומי תשתיות וסביבה בכל הנוגע לפרויקטי דיור. פיתוח וקידום ההתחדשות העירונית בישראל לרבות ייזום תכניות ותכנון כוללני, גיבוש ואישור צעדי מדיניות

בהיבטי ייזום תכנון ובבנייה מתוך מטרה להאיץ את פרויקטי ההתחדשות העירונית באזורי הביקוש והפריפריה. עם זאת, בהחלטת הממשלה מצוין כי "החלטות הוועדה לא יעסקו בנושאי תכנון אשר בסמכות שר הפנים". על פי ההחלטה, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון יבצע מעקב אחר יישום החלטות הוועדה.