בכתבה מצוטט יעלון: אני בא לדיון ואני מתיימר לא לערב פה פוליטיקה.