מקוה שזה ירידה לצורך עלי׳ אבל לא בטוח , חשש שזה הזדמנות שתשתמט מאתנו