מעניין, כשרוצים לבנות עיר במיוחד לחרדים, כמו שהיה עם חריש, מיד מקימים צעקה, היתכן, מה פתאום, אפליה וכו', אבל כשרוצים לשכן חרדים בעיר מעורבת, שוב מרימים קול צעקה, רוצים להכניס צבור של ישלם מסים וכדומה, אז תחליטו פעם לתמיד, אפוא יגורו החרדים, רק לגוים מרוסיה או ערבים יש זכות לגור בכל מקום?