ביב הרי המציא את התקציב הדו והתלת שנתי.
הכל יודעים מדוע פתאום נח לו תקציב חד שנתי.
גם כך כבר עברה מחצית השנה האזרחית.
ובעקבות הכאוס הפוליטי ששרר כאן, ועדיין שורר – כדאי לשקול להעביר תקציב לעשור.
ובכלל – ביבי התחייב ל"שותפיו", תקציב דו שנתי, זה בהסכם.
שום דבר מהותי לא השתנה. ולכן הפרת ההסכם היא לשם הפרת ההסכם.
רק כי הבטיח שכן – הוא יעשה הכל ע"מ להוכיח את נבזותו ולהגיד כעת שלא.
בינינו:
אנחנו הרי עדים למינויו של ברקת לשר האוצר – וה-1 ביולי כבר עבר מזמן.