הצביעות האירופית לא יודעת גבולות. ישראל מנעה פיגועים רבים באירופה, מעניין אם גם את שיתוף הפעולה הביטחוני הם יקפיאו