שיהיה לו בהצלחה! הוא השתדל להיות מאד בסדר לחרדים בתקופת הקורונה כשהיה שר לבטחון פנים.