שופטי השמאל שולטים במדינה.
כל דבר נגד הדת נגד הדתיים ונגד הימין הם נותנים יד ורגל…