יש פתרון פשוט בהרבה: תקציב חד שנתי ועוד תקציב חד שנתי חליפי…