אתם באים להגיד לי שעד עכשיו חלמו שם?
אין כבר סיכוי למצוא שום ראיה..