אזרחי ישראל שימו לב: וועדת חקירה נועדה לגלות נושא שאילולא וועדת חקירה אין ידיעה בנושא.
התנהגות קבוצת השופטים הללו ידועה לכל והם עושים את מה שהם עושים כי הם מרגישים שהצדק עמם והם הם שמחליטים מהו צדק ולמי מותר לעשות צדק זה ואם אחר יעשה את אותו מעשה הם יושיבוהו מאחורי סורג ובריח ובפרט כאשר הוא אינו שייך לצד הנכון.