Nati Shohat/Flash90

נחשף: מפקדי התחנות במשטרה הציבו לשוטרים יעדים ל"דו"חות קורונה"

דיווח ב'בחזית': אחד הכלים בהם משתמשים מפקדי המשטרה להעלאת המוטיבציה הוא עמידה ביעדי דו"חות, כשחלק ניכר ממפקדיה התאימו את יעדי הדו"חות לתקופה זו. המשטרה מכחישה: "מתן הדוחות בערים חרדיות עומד על פחות מאחוז אחד מסך כלל הדוחות"

אחד הכלים בהם משתמשים מפקדי המשטרה להעלאת המוטיבציה הוא עמידה ביעדי דו"חות, כשחלק ניכר ממפקדיה התאימו את יעדי הדו"חות לתקופה זו, ומכאן הדרך להיתקלויות שווא עם אזרחים תמימים וחפים מפשע קצרה – כך חושף זאב אלפרוביץ' ב'בחזית'.

על פי הדיווח, קביעת היעדים אינה בסמכות הדרג הבכיר, אלא מפקדי התחנות, כאשר כל אחד יכול לקבוע יעד שונה. קביעת היעדים באופן שאינו אחיד מוסיפה שמן למדורה, כל מפקד מעוניין 'להוכיח' כי התחנה בניהולו טובה יותר – ומכאן המניע לרף יעדים גבוה על ידי השוטרים.

הנוהל, שככל הנראה יועד על מנת להבטיח את אכיפת החוק באופן המקסימלי ביותר, הוא זה שככל הנראה האשם המרכזי בשבירת כל השיאים במספר דו"חות השווא שהגישה המשטרה לאזרחים. אמנם גם בימים כתיקונם לא מן הנמנע כי נוהל מהסוג הזה יעלה ביקורת חריפה נגד המשטרה, בעיקר לאור העובדה כי האמון במשטרה בקרב האזרחים נמצא בשפל של ממש.

בתקופות חריגות ולחוצות כמו זו הנוכחית, כאשר הפחד מנגיף הקורונה מרקיע שחקים, נראה כי גם מפקדי המשטרה הבינו את חשיבותה המשמעותית של אכיפת 'צו בריאות העם', כשחלק ניכר ממפקדיה התאימו את יעדי הדו"חות לתקופה זו. ומכאן הדרך להיתקלויות שווא עם אזרחים תמימים וחפים מפשע קצרה.

האם המפקדים אחראים לאכיפה הבררנית?

הנוהל עצמו, עד כמה שהוא מרתיח, אמנם לא מסביר את נסיבות האכיפה הבררנית במגזר החרדי. אך מבט על רשימת האחראים לקביעת היעדים לפי נוהל זה מספק את ההסבר.

מבדיקת 'בחזית' עולה, כי קביעת היעדים איננה חלק מסמכותו של הדרג הבכיר במשטרה, וגם לא נמנית בין הנחיות הדרג המשני לו. הסמכות לקביעת יעדי האכיפה נתונה בידי מפקדי התחנות השונות, כאשר בידי כל מפקד היכולת לקבוע יעד שונה.

מדי יום נקבעים "יעדים" שתכליתם מספר הדו"חות שיגישו השוטרים באותו יום לאזרחים מפרי חוק, כאשר בסיומה של המשמרת על השוטר לדווח למפקדו הישיר כמה דו"חות כתב באותו היום.

קביעת היעדים על ידי המפקדים בשטח באופן שאינו אחיד לכלל התחנות, מוסיפה גם היא שמן למדורה, שכן כל מפקד מעוניין 'להוכיח' למקביליו כי התחנה שבניהולו היא הטובה ביותר – ומכאן המניע לקביעת רף יעדים גבוה על ידי השוטרים. משכך, נאלצים השוטרים להגיע להספק גבוה במיוחד.

זו גם ככל הנראה הסיבה לאכיפה המוגברת בריכוזים חרדיים רבים בארץ, כאשר ככל הנראה המפקדים מבקשים להוכיח את הצלחתם באכיפת 'צו בריאות העם' למרות מורכבות המגזר ומציבים רף דו"חות גבוה מהשאר.

בשיחה עם 'בחזית', אומרים בכירים לשעבר המשטרה כי מעבר לבעייתיות הנוהל המובנת מאליו, יש לו השלכות חמורות נוספות. כך למשל טען אחד מהם, כי בעוד כל שוטר חותם על מסמך בו הוא מתחייב שלא לאכוף על סמך גזע ודת, נוהל קביעת היעדים הופך את הקערה על פיה. שכן יעדי האכיפה הגבוהים הופכים את תחרות הדו"חות למניע העיקרי, תוך שהשוטרים כלל לא מתכוונים להפר הבטחה זו.

בכיר אחר העלה בפני 'בחזית' סימני שאלה באשר להמשך העסקתם של אותם שוטרים שהוגשו נגדם תלונות על אכיפה בררנית, שכן על פי הנוהל הרשמי במשטרה, תלונה שכזו אמורה להירשם בתיק האישי של השוטר ולעבור לקת"צ (קצין תלונות ציבור. ז"א). "הערות רבות מדי עשויות להביא לפרישתו של השוטר", אומר הבכיר ל'בחזית', תוך שהוא רומז על השתקת המקרים, לכאורה. השתקה, שעשויה לשרת את הציון הגבוה של אותם מפקדים שקבעו את יעדי האכיפה הגבוהים על מנת להוכיח רף שיטור גבוה ויעיל.

כך למעשה, נוצר מצב שבו התחרותיות היא זו שגוברת על ההיגיון, והנוהל שאמור היה להביא לאכיפת החוק המקסימלית, היא דווקא זו שמניעה את השוטרים עצמם לעבור על החוק – בהוראתו הבלתי כתובה של מפקדם הישיר.

במשטרה אגב, טוענים בשיחה עם 'בחזית' כי כלל לא קיימת אכיפה בררנית. בכיר במשטרה אמר בשיחה עם 'בחזית', כי "מבדיקה שנערכה בשבוע שעבר על כ-8000 דוחות שניתנו עולה כי בערים החרדיות המובהקות מדובר היה על כחצי אחוז. בחלוקה לפי תושב ביחס התוצאה הייתה 0.01%, כך שהטענה על אכיפה בררנית משוללת יסוד". אלא שמדובר בנתונים חלקיים שייתכן וריכז 'במקרה' דו"חות מאזורים ספציפיים שאינם חרדיים.

"מי שיחזור ללא אכיפה – כתם בתיק"

בהמשך לדיווח בב'חזית', חשפה עיתונאית גלי צה"ל הדס שטייף התכתבות פנימית בקבוצת עבודה של שוטרים, ממנה עולה לכאורה הפעלת לחץ כלכלי כלפי השוטרים, כאשר אלה עשויים לשלם מחיר אישי במידה ולא יגיעו להספק דו"חות. לדברי שטייף, גורם במשרד לביטחון פנים אמר לה כי "זו תוצאה מהלחץ שמפעיל השר אוחנה על הפיקוד".

בהודעה שחשפה שטייף, נכתב בין היתר, כי "מי מהשוטרים שהלך לעבוד במנהלת וחושב שהוא בשבוע חופש טועה. יש לבצע אכיפה ללא פשרות ולאתר את פורעי החוק בנושא קורונה. לא ייתכן שיש שוטרים מיחידות אחרות שמוצאים ויש שוטרים שלנו שלא מוצאים כלום".

בהמשך ההודעה, מעבירים המפקדים איום של ממש לפקודיהם: "העסק ברור", נכתב בהודעה, "מי שיחזור ללא אכיפה, יחזור לעבוד בימתא עם כתם בתיק וראיון על שנכשל במשימה אגפית, וזה ממש לא נעיף לאף אחד להיות במצב כזה", לשון ההודעה. "תעירו מיד את השוטרים שלנו, להיות מופת בעניין הזה", הובהר שוב.

המשטרה בתגובה: "היעדים היחידים מתקבלים ממשרד הבריאות"

מהמשטרה נמסר בתגובה: "משטרת ישראל אוכפת את התקנות לשעת חירום בכל הארץ מצפון ועד דרום, ללא קשר לזהותו, מוצאו או שיוכו הקבוצתי של אדם. השוטרים נמצאים בחזית המאבק הלאומי נגד נגיף הקורונה ופועלים למען הבריאות של כולנו, חילונים, דתיים וחרדים".

"למען הסר ספק אין כל קביעת נתינת מספר דוחות בנושא המדובר, והיעדים היחידים הם אותם אלו המתקבלים ממשרד הבריאות של מקומות עתירי קהל ומוקדי תחלואה גדולים שמתורגמים לפעילות משטרתית. מטבע הדברים כאשר ישנה פעילות אכיפה ישנה אפשרות למתחים שונים בין אותם אלו שאינם מקפידים על החוק לבין אוכפי החוק".

"באשר לטענה לאכיפה בררנית מדובר בטענה שאינה אמת. מתן הדוחות בערים חרדיות עומד על פחות מאחוז אחד מסך כלל הדוחות הניתנים על עטיית מסכה. חשוב לציין כי תוכנית העבודה היומית של השוטרים זהה לחלוטין מבחינת מטרותיה ואופייה בכל הארץ כפי שפורט לעיל".

"למניעת הטעיית הציבור נבהיר כי האכיפה המשטרתית שוויונית ומתבצעת ללא משוא פנים. כל טענה אחרת שאינה נתמכת בעובדות ובנתונים שגויה, מטעה וחוטאת לאמת. אנחנו מדגישים כי בתקופה האחרונה מתנהל מסע הכפשה משולל כל רסן כלפי המשטרה והשוטרים, לעיתים תוך מצג שווא מנותק מהמציאות. מרבית המפגשים עם אזרחים בהקשר של אי עטיית מסיכה, מסתיימים ללא אכיפה כלל ומי שרואה בשוטר אויב צריך לעשות חשבון נפש ובוודאי בי"ז בתמוז".

ליצמן: "הבהרתי לשר הבט”פ כי אין לכך מקום"

יו"ר יהדות התורה שר הבינוי והשיכון, יעקב ליצמן מיהדות התורה הגיב לדיווח ואמר כי "אין מקום לאכיפה בררנית ומפלה בין המגזרים והאוכלוסיות. על המשטרה לנהוג ביושרה ובהוגנות כלפי כל אזרחי ישראל ללא הבדל דת גזע ומין ועל פי החוק. לצערי נוכחנו לראות מקרים בהם רבים במגזר החרדי הרגישו כי הם מסומנים ומופלים לרעה למול השוטרים. הבהרתי לשר הבט”פ כי אין לכך מקום במשטרת ישראל. אמשיך לעקוב אחר הדברים ולא נהסס מלנקוט צעדים כלפי התנהגויות מעין אלה".

מלשכת סגן השר מאיר פרוש (יהדות התורה) נמסר, כי "הדברים חמורים מאוד. נבדוק אותם מול השר לבטחון פנים, על מנת שהעניין יטופל".

4 תגובות

אנחנו לא סומכים על הנתונים שהמשטרה מוסרים
המשטרה איבדה את אימון הציבור

בוודאי שמסיתים אותם נגד חרדים, כי אם לא כך הם היו עוצרים ליד גברת חרדית נותנים לה מסיכה חדשה ומסבירים לה כמה זה מסוכן בלי והמסיכה מצילה חיים.

מה אתם נולדתם אתמול??? כבר שנים שהמשטרה עובדת בצורה כזו באגף התנועה

הם מפלים בררנים מרביצים מטייזרים עם ___ בעינים
והציבור צריך לעשות חשבון נפש

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *