באיזו עילה משפטית נעצרו החשודים, האם גרפיטי נגד שופטים חמור מקשקוש אחר על קיר? ומי ישפוט אותם, השופטים? ניגוד עניינים הרי לא קיים אצל שופטים