ליברמן, חוץ מברבורים מה עוד אתה יודע, אף אחד לא מתייחס לטענותיך, ראינו כבר מה שאתה יודע, חוץ מלהרוס – אפס