אז מה? החרדים יפגינו כדי שהחכ"ים החרדים יוכלו לקבל עוד ג'וב, לא רוצים מינויים, רוצים שתסירו את הסגר