על דאטפת אטפוך
ביבי סכסך אחרים וקיבל את זה בבית בליכוד
כדאי לתת להם ספר "הסכסכן מרומא" אולי יתעשתו