Yonatan Sindel/Flash90

נתניהו תוקף שוב את טיוטת הסכם ניגוד העניינים של מנדלבליט: "נעדרת סמכות"

עו"ד יוסי כהן במתקפה על היועמ"ש: "מצופה שבשלב זה תשיב לטענותינו לגופן, במקום לנופף לשווא בדגל שלטון החוק. לא ייתכן שכל תגובה או הערה עניינית למעשים ולמחדלים שבצעתם, תיחשב למתקפה על שלטון החוק". לדבריו, "טיוטת הסכם ניגוד העניינים שהצעת בלתי סבירה, נעדרת סמכות ונגועה בניגוד עניינים אינהרנטי"

עו"ד יוסי כהן, פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיב היום (שישי) במכתב נוסף לטיוטת ניגוד העניינים שגיבש היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט עבור נתניהו וכתב לו כי "לצערי הרב, חלף תשובות ענייניות לטיעוני עובדה מפורשים, תשובתך רצופה בסיסמאות ובאמירות כלליות".

"האמן לי, אני מכבד ומעריך את מוסד היועץ המשפטי לממשלה וטרם שהעליתי את טיעוני עלי כתב שקלתי אותם בכובד ראש ובקפידה רבה. טיעוני אינם "האשמות שווא חסרות ביסוס" אלא טיעוני עובדה מוצקים המבוססים כדבעי בראיות ובדין. דווקא טענותיך הכלליות והמתחמקות, מעידות כי בהעדר תשובות ענייניות אתה ממשיך להתבצר בעמדותיך, לטעות ולהטעות, תוך התעלמות מכוונת מלשונם המפורשת של הכללים, כהגדרתם להלן".

"מכל מקום", כותב פרקליטו של נתניהו למנדלבליט, "מצופה שבשלב זה תשיב לטענותינו לגופן, במקום לנופף לשווא בדגל שלטון החוק. לא ייתכן שכל תגובה או הערה עניינית למעשים ולמחדלים שבצעתם, תיחשב למתקפה על שלטון החוק". לדבריו, "טיוטת חוות דעת היועץ המשפטי אינה מחייבת, נעדרת סמכות ונוגדת בעליל את הכללים".

"הן במכתב הלוואי לטיוטת חוות הדעת והן בטיוטה עצמה נטען כי "…במצב הדברים הנוכחי ובהעדר קביעה שיפוטית המורה אחרת, יש לראות בטיוטת חוות הדעת שהועברה מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת, על כל המשתמע מכך". ובמילים אחרות, חרף הוראות ברורות ומפורשות של כללים שגובשו על ידי ממשלת ישראל בהמלצת ועדה שבראשותה עמד שופט עליון בדימוס, מנסה היועץ המשפטי לנסח כללים משלו, העומדים בניגוד משווע לכללים הכתובים. היש סיבה לכך זולת ניגוד העניינים החמור שבו הוא מצוי?", טוען עו"ד כהן.

"ראש הממשלה יפעל בדייקנות על פי המתווה הקבוע בכללי ניגוד העניינים", מודיע כהן. "נוכח כל האמור, הריני מודיעך כי אני דוחה את טיוטת הסכם ניגוד העניינים שהצעת בהיותה בלתי סבירה, נעדרת סמכות, ונגועה בניגוד עניינים אינהרנטי. ראש הממשלה יפעל כמובן על פי כללי ניגוד העניינים המחייבים, ינסח ויגלה את העניינים שבהם יימנע מלדון עקב כתב האישום, ויפעל לשם מתן הודעה למבקר המדינה".

בתוך כך, מנדלבליט הודיע אתמול כי על נתניהו להגיב על טיוטת הסדר ניגוד העניינים שלו עד יום ראשון, או שתהפוך קבועה כך שלא יוכל להתערב במינוי מפכ"ל, יועמ"ש ופרקליט מדינה. את הדברים כתב לעורכת הדין דפנה הולץ לכנר, שמייצגת את ארגון "מבצר הדמוקרטיה", בתגובה לפנייתה. על פי נציג היועמ"ש, ראש הממשלה קיבל הודעה על כך כבר ביום ראשון האחרון.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *