מציע תוכנית פעולה
לקיים סגר כללי בכל הארץ ולפעול בתקיפות רחבות ,חיסולים ממוקדים ולמוטט את אירגון חמאס .